רופא און ליין Download For Android Latest Version

Short Mod Apk Description: המרפאה סגורה והחום בשמיים? הבטן של הילד כואבת באמצע הלילה? ומה זו הפריחה שהופיעה פתאום?
יש לנו פתרון מצוין בשבילכם: רופאי משפחה ורופאי ילדים שזמינים בשבילכם בשיחת וידאו כשהמרפאות סגורות – בלי לצאת מהבית ובלי להתרוצץ. השירות מיועד ללקוחות כללית בלבד.

איך משתמשים בשירות?
1. הורידו את האפליקציה.
2. לרופא משפחה השאירו את הפרטים שלכם בטופס הבא: https://e-services.clalit.org.il/OnLineCommunity/family
לרופא ילדים השאירו את הפרטים שלכם בטופס הבא: https://e-services.clalit.org.il/onlinecommunity/main.aspx
3. המתינו לשיחת טלפון מנציג השירות שלנו.

מתי פועל השירות?

• רופאי ילדים און־ליין
בימים ראשון עד חמישי מ־20:00 בערב עד 6:00 בבוקר שלמחרת.
בסופי־שבוע ובחגים מ־13:00 ביום שישי (או בערב החג) ועד 06:00 ביום ראשון שאחריו (או יום החול שאחרי החג).

• רופא משפחה און־ליין:
כל יום בשעות 24:00-20:00 (גם בסופי שבוע ובחגים).
מה הרופא יכול לעשות בשבילי?
• להתרשם ממצבך.
• לתת לך מרשם לתרופות ולשלוח אותו בדואר האלקטרוני או בפקס.
• לתת לך הפניה לחדר מיון ולשלוח את ההפניה ישירות לבית־החולים.
• להעלות לשיחה, במסך נוסף, רופא עמית להתייעצות משותפת.
• בסיום הייעוץ יישלח אליכם בדואר אלקטרוני או בפקס תיעוד של סיכום הביקור והוא גם יופיע בתיק הרפואי האישי שלכם בכללית.
אילו פרטים מומלץ להכין מראש לפני השיחה?
• גיל.
• מספר תעודת זהות.
• דואר־אלקטרוני.
• אבחנות רפואיות.
• אלרגיות ורגישויות.
• תרופות כרוניות.
• מידע על ביקורים קודמים אצל רופא, או בחדר המיון בשבועיים האחרונים.
• מידע על אשפוזים קודמים (אם היו).
• כל מידע נוסף שנראה לכם חשוב וחיוני.
מיהם הרופאים העונים?
כל הרופאים בשירות הם מומחים ברפואת משפחה, שהוכשרו לתת ייעוץ רפואי ברפואה מרחוק (טלה־רפואה).
The clinic is closed and the heat in the sky? The boy’s stomach hurts in the middle of the night? And what is the rash that suddenly appeared?
We have a great solution for you: family doctors and pediatricians who are available for you on video call when the clinics are closed – without leaving home and without running around. The service is for general customers only.

How to use the service?
1. Download the app.
2. For Family Practitioner Leave your details in the form below: https://e-services.clalit.org.il/OnLineCommunity/family
For a pediatrician, leave your details in the form below: https://e-services.clalit.org.il/onlinecommunity/main.aspx
3. Wait for a phone call from our service representative.

When does the service work?

• Online pediatricians
Sunday to Thursday from 8pm to 6am the next day.
On weekends and holidays from 1pm on Friday (or on the eve of the holiday) until 6am on the following Sunday (or the weekday after the holiday).

• Family doctor online:
Every day from 24:00 to 20:00 (also on weekends and holidays).
What can the doctor do for me?
• Be impressed with your condition.
• Give you a prescription for medication and email it or fax it.
• Give you a referral to the emergency room and send the referral directly to the hospital.
• Bring up a fellow practitioner for a consultation, on another screen.
• At the end of the consultation, you will be e-mailed or faxed with a summary of the visit summary and it will also appear in your personal medical record in Clalit.
What details should you prepare before the call?
• Age.
• ID number.
• E-mail.
• Medical diagnoses.
• Allergies and sensitivities.
• Chronic medication.
• Information about previous visits to a doctor, or the emergency room for the past two weeks.
• Information on previous hospitalizations (if any).
• Any additional information that you think is important and essential.
Who are the doctors answering?
All doctors in the service are specialists in family medicine, who have been trained to provide medical advice in remote medicine (telemedicine).
תיקוני באגים ושיפורים

Information:

 • Update Date:
 • Signatures: MD5, SHA-1, SHA-256 signatures
 • Supported DPIs: nodpi
 • APK Version:
 • Downlaoded Size: 47.59 MB (370 bytes)
 • Android Requirement:
  Min: 4.2 and up (Jelly Bean MR2, API 18)
  Target: Android 9.0 (Pie, API 28)

רופא און ליין APK (MOD, Unlimited Money) For Android Download

How to install Apk Mod file

 1. Install downloaded (com.femi.patient.clalitnew) APK file
 2. Extract folder
 3. Start app and enjoy

Whats’ New:

 1. All previous Bug of רופא און ליין Fixed
 2. Upload New Version
 3. Virus Remove
 4. רופא און ליין Unlimited Money Added

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *