หมอพร้อม Download For Android Latest Version

Short Mod Apk Description: ผู้ที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ จำเป็นต้องมีข้อมูล 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์
อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข Moph Immunization เท่านั้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้รับบริการ
มีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้
-จองวัคซีน
-นัดรับวัคซีน
-แสดงประวัติการรับวัคซีน
-แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
-ตรวจสอบใบรับรองของการฉีดวัคซีน
People who can login to use It is necessary to contain 13 digits of information and a phone number.
Only in the database of the Ministry of Health Moph Immunization.

Application for monitoring the vaccination of the client.
It has the following functions:
– Book a vaccine
– Vaccination appointment
– Show history of vaccination
– Show vaccination certificate
– Check the certificate of vaccination.
ปรับปรุงข้อความการแจ้งเตือน

Information:

 • Update Date: 2020-11
 • Signatures: MD5, SHA-1, SHA-256 signatures
 • Supported DPIs: nodpi
 • APK Version: latest version added
 • Downlaoded Size: 47.59 MB (2106 bytes)
 • Android Requirement:
  Min: 4.2 and up (Jelly Bean MR2, API 18)
  Target: Android 9.0 (Pie, API 28)

หมอพร้อม APK (MOD, Unlimited Money) For Android Download

How to install Apk Mod file

 1. Install downloaded (com.mor.promplus) APK file
 2. Extract folder
 3. Start app and enjoy

Whats’ New:

 1. All previous Bug of หมอพร้อม Fixed
 2. Upload New Version
 3. Virus Remove
 4. หมอพร้อม Unlimited Money Added

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *