ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online 5 Download For Android Latest Version

Short Mod Apk Description: ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္ 3D Onlineး-ဘီလီယက္-ဂိမ္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာအရမ္းပူေႏြးေသာဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္၊အခမဲ့ကူဆြဲျခင္းခြင့္ျပဳေပးပါသည္ႏွင့္ေလာ့အင္ဝင္ေသာအခ်ိန္မွာ Gold 10.000လက္ေဆာင္ေပးပါသည္။
အံ့ဖြယ္ေပၚရွားေသာအရည္အခ်င္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာကစားနည္း ။ ၈ေပါက္သီးလံုး၊ ၉ေပါက္နွင့္ဘီလီယက္ကဒ္၊ အကိ်ဳးအရမ္းေပးႏိုင္ ေသာေလ့က်င့္နည္း။
– အားလံုးအခမဲ့၊ေန႕တိုင္းေရႊလက္ေဆာင္ေပးပါသည္
– ကၽြမ္းက်င္ေသာအင္တာေဖ့စ္ဘီလီယက္ခံု၊ၾကြၾကြရြရြသက္ေရာက္မွု-ကစားေတာ္သူျပိဳင္ကြင္း၊ကစားေတာ္သူကအရည္အခ်င္းယာဥ္ျပိဳင္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္၊ bida card နွင့္ ball 8 pool ျပိဳင္ကြင္းအပါ အတန္းအစားအခိုင္အမာျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္အ့ံဖြယ္ ေသာဆုပစၥည္းမ်ားရယူလာပါသည္

စစ္မွန္ေသာဘဝအတြင္းသင္ၾကိဳက္နွစ္သက္ေသာဘီလီယာကစားဂိမ္ကခ်က္ခ်င္းကူးဆြဲနွင့္အသိပညာအေတြ႕အၾကံဳရရန္ျပဳလုပ္ကစားၾကည့္ပါ
Billiard Online Gaming 3D Online: Billiards – The game is a very hot game in 2017, free of charge and free Gold 10,000,000 when you log in.
Amazing ability
A variety of games 8 All the fruit of the tree, 9-hole card and billiard card A practice that can be very rewarding!
– All Free, Daily Gold Gifts
– Expert Interfaces Billiards, Active Impact – Player Field, Player Competition Asserted classics, including bida card and ball 8 pool, and amazing prizes

Try your favorite billiard game to draw and experience in real life.

Information:

 • Update Date: 2020-11
 • Signatures: MD5, SHA-1, SHA-256 signatures
 • Supported DPIs: nodpi
 • APK Version: latest version added
 • Downlaoded Size: 47.59 MB (10 bytes)
 • Android Requirement:
  Min: 4.2 and up (Jelly Bean MR2, API 18)
  Target: Android 9.0 (Pie, API 28)

ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online 5 APK (MOD, Unlimited Money) For Android Download

How to install Apk Mod file

 1. Install downloaded (board2.pool.mm) APK file
 2. Extract folder
 3. Start app and enjoy

Whats’ New:

 1. All previous Bug of ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online Fixed
 2. Upload New Version
 3. Virus Remove
 4. ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online Unlimited Money Added

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *