ePass 1.3 Download For Android Latest Version

Short Mod Apk Description: ePass là ứng dụng thông minh dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động đường bộ tại Việt Nam.

Với ePass, khách hàng có thể nắm rõ các thông tin liên quan đến hành trình giao thông của các phương tiện mà quý khách đã đăng ký sử dụng dịch vụ.

ePass sẽ mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng khi tham gia giao thông tại Việt Nam:

MINH BẠCH

Mọi thông tin liên quan đến phương tiện sẽ được cập nhật 100% trên ứng dụng thông minh để minh bạch hoá thông tin qua trạm, lịch sử giao dịch nạp tiền/thanh toán dịch vụ của phương tiện.

TRẢI NGHIỆM ĐƠN GIẢN

Dịch vụ thu phí tự động đường bộ ePass được phát triển nhằm mang lại trải nghiệm đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, đảm bảo nguyên tắc trải nghiệm thông qua việc tối ưu dịch vụ hỗ trợ và hệ thống kênh bán rộng khắp.

Bản quyền ứng dụng thuộc Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam.
ePass is a smart application for customers who have registered to use the automatic road toll collection service in Vietnam.

With ePass, customers can clearly grasp information related to the traffic journey of the vehicles that you have registered to use the service.

ePass will bring a new experience for customers in traffic in Vietnam:

TRANSPARENT

All information related to the vehicle will be updated 100% on the smart application to make the information transparent through the station, the vehicle’s top-up / service payment transaction history.

SIMPLE EXPERIENCE

The ePass road toll automation service was developed to provide a simple, accessible, and easy-to-use experience, ensuring the principle of experience through optimized support services and extensive sales channels. .

Application copyright of Vietnam Digital Transport Joint Stock Company.
Bugs fixes and other minor improvements

Information:

 • Update Date: 2020-11
 • Signatures: MD5, SHA-1, SHA-256 signatures
 • Supported DPIs: nodpi
 • APK Version: latest version added
 • Downlaoded Size: 47.59 MB ( bytes)
 • Android Requirement:
  Min: 4.2 and up (Jelly Bean MR2, API 18)
  Target: Android 9.0 (Pie, API 28)

ePass 1.3 APK (MOD, Unlimited Money) For Android Download

How to install Apk Mod file

 1. Install downloaded (com.viettel.etc.epass) APK file
 2. Extract folder
 3. Start app and enjoy

Whats’ New:

 1. All previous Bug of ePass Fixed
 2. Upload New Version
 3. Virus Remove
 4. ePass Unlimited Money Added

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *