Thần Võ 3Q Download For Android Latest Version

Short Mod Apk Description: Thịnh hành ở Châu Á với hơn 10 triệu lượt tải xuống! Game thẻ tướng tam quốc 【Thần Võ 3Q Mobile】, đã đến Việt Nam! Online là nhận được ngay võ tướng chi long – Thần Thánh Gióng! Phù Đổng Thiên Vương giáng lâm!

【Long Tranh Hổ Đấu】 Gia Cát Lượng đấu trí với Chu Du, Lữ Bố chiến đấu Đổng Trác, Lưu Bị đối đầu với Tào Tháo, mỗi ngày sẽ xuất hiện những trận đấu đọ sức định mệnh giữa các đối thủ kinh điển, võ tướng song phương chiến lực hừng hực như gió bão! Quan Vũ x Trương Phi, Lữ Bố x Điêu Thuyền, Đại Tiều x Tiểu Kiều, những cặp bài trùng võ tướng sẽ xuất hiện trên đấu trường.

【Long Bá Thiên Hạ】 Với 200 vị danh tướng lịch sử Trung Quốc được thiết kế tinh tế bởi các họa sĩ nổi tiếng, giữ lại giao diện lịch sử cổ đại, chiến trường địa hình cổ xưa thay đổi liên tục.

【Quà tặng dồi dào】 đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được binh khí thần cấp! Đồng thời bộ trang bị Thanh Long Yển Nhật Đao và Trượng Bát Xà Mâu, vũ khí tối thượng mỗi lần ra tay là 1 đòn chí mạng! Tất cả các phúc lợi sẽ được làm mới mỗi ngày, thời gian 1 ngày có thể nhận được phúc lợi của cả 1 tuần!
Trending in Asia with over 10 million downloads! Three Kingdoms card game 【Than Vo 3Q Mobile】, has arrived in Vietnam! Online is to immediately receive martial arts general chi long – Than Thanh Giong! Phu Dong Thien Vuong is coming!

【Long Tranh Tiger Fight】 Zhuge Liang vs. Zhou Yu, Lu Bu fights Dong Zhuo, Liu Bei confronts Cao Cao, every day will appear fateful matches between classic and martial opponents. Generals of both sides battle fiercely like the wind and storm! Quan Vu x Truong Phi, Lu Bo x Dieu Thuyen, Dai Tieu x Tieu Kieu, pairs of cards with the same martial generals will appear in the arena.

【Long Ba Thien Ha】 With 200 famous Chinese historical generals delicately designed by famous artists, retaining the ancient historical interface, the ancient battlefield terrain changes constantly.

【Plenty of Gifts】 Log in every day to get god level weapons! At the same time, the equipment set is Thanh Long Yen Nhat Dao and Truong Bat Xa Mau, the ultimate weapon is 1 fatal blow each time! All benefits will be renewed every day, 1 day period can get 1 week’s benefits!

Information:

 • Update Date:
 • Signatures: MD5, SHA-1, SHA-256 signatures
 • Supported DPIs: nodpi
 • APK Version:
 • Downlaoded Size: 47.59 MB ( bytes)
 • Android Requirement:
  Min: 4.2 and up (Jelly Bean MR2, API 18)
  Target: Android 9.0 (Pie, API 28)

Thần Võ 3Q APK (MOD, Unlimited Money) For Android Download

How to install Apk Mod file

 1. Install downloaded (com.tv3q.vn) APK file
 2. Extract folder
 3. Start app and enjoy

Whats’ New:

 1. All previous Bug of Thần Võ 3Q Fixed
 2. Upload New Version
 3. Virus Remove
 4. Thần Võ 3Q Unlimited Money Added

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *