Zdrowe Zakupy 3.25.0 Download For Android Latest Version

Short Mod Apk Description: Skanuj i wyszukuj produkty, które chcesz kupić. Aplikacja w ciągu sekundy przeanalizuje ich skład, wartości odżywcze oraz inne ważne informacje a następnie pokaże wpływ sprawdzanego produktu na zdrowie.

Na każdym kroku spotykamy się z niezrozumiałymi etykietami produktów. Jako Zdrowe Zakupy dbamy o lepsze zrozumienie ich wpływu na zdrowie.

Chcemy, żeby każdy w ciągu kilku sekund mógł poznać najważniejsze informacje o produkcie i podjąć najlepszą decyzję zakupową.

PRODUKTY SPOŻYWCZE

Ponad 300 000 produktów w aplikacji. System oceny opiera się na analizie 2 elementów: składników produktu oraz wartości odżywczych. W aplikacji możesz wskazać swoje składniki takie jak alergeny, gluten, cukry proste (w tym syrop glukozowo-fruktozowy), tłuszcze utwardzone, itp. o których występowaniu dodatkowo Cię poinformujemy.

KOSMETYKI

System oceny kosmetyków przypisuje odpowiedni poziom ryzyka składnikom w składzie produktu. Poziom zależy od potencjału składnika jako alergen oraz dodatkowych informacji. Ocena jest wypadkową ilości ryzykownych składników oraz ich poziomu.

SZUKAJ NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW

Często z pozoru takie same produkty mają zupełnie różny skład. Warto sprawdzać i porównywać produkty między sobą, a następnie wybierać najzdrowsze alternatywy.
Jeśli brakuje jakiegoś produktu, możesz go dodać i będzie dostępny dla Ciebie oraz pozostałych użytkowników.

Skanuj na zdrowie!
Zespół Zdrowe Zakupy
Scan and search for products you want to buy. The application will analyze their composition, nutritional values ​​and other important information within a second, and then show the effect of the tested product on health.

We encounter incomprehensible product labels at every step. As Healthy Shopping, we care about a better understanding of their impact on health.

We want everyone to be able to learn the most important information about the product within a few seconds and make the best purchase decision.

GROCERIES

Over 300,000 products in the application. The evaluation system is based on the analysis of 2 elements: product ingredients and nutritional values. In the application, you can indicate your ingredients such as allergens, gluten, simple sugars (including glucose-fructose syrup), hard fats, etc., about which we will additionally inform you.

COSMETICS

The cosmetics rating system assigns an appropriate level of risk to the ingredients in the product composition. The level depends on the ingredient’s potential as an allergen and additional information. The assessment is a product of the amount of risky ingredients and their level.

SEARCH FOR THE BEST PRODUCTS

Often, apparently the same products have completely different compositions. It is worth checking and comparing products with each other, and then choosing the healthiest alternatives.
If a product is missing, you can add it and it will be available to you and other users.

Scan for health!
Healthy Shopping Team

Information:

 • Update Date: 2020-11
 • Signatures: MD5, SHA-1, SHA-256 signatures
 • Supported DPIs: nodpi
 • APK Version: latest version added
 • Downlaoded Size: 47.59 MB (26573 bytes)
 • Android Requirement:
  Min: 4.2 and up (Jelly Bean MR2, API 18)
  Target: Android 9.0 (Pie, API 28)

Zdrowe Zakupy 3.25.0 APK (MOD, Unlimited Money) For Android Download

How to install Apk Mod file

 1. Install downloaded (pl.healthyfood) APK file
 2. Extract folder
 3. Start app and enjoy

Whats’ New:

 1. All previous Bug of Zdrowe Zakupy Fixed
 2. Upload New Version
 3. Virus Remove
 4. Zdrowe Zakupy Unlimited Money Added

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *