Ziggo GO 4.31.0 Prod (4.31.16.079) Download For Android Latest Version

Short Mod Apk Description: Maak van elk scherm je tv. Waar en wanneer je wilt.

Naast elkaar op de bank, in de trein onderweg naar je werk of op een terras in Frankrijk: met Ziggo GO maak je van elk scherm een tv. Van je smartphone of tablet: je tv reist met je mee. Je kijkt live tv waar en wanneer je wilt. Of later, met Ziggo Replay. En met héél véél films en series uit je Movies & Series (XL) pakket.

Thuis op elk scherm

Ziggo GO voelt zich overal thuis. Download de app op je smartphone of tablet. Of stream naar je TV via Chromecast. Kortom: kijk wat je wilt, waar je wilt. Handig, als tweede, derde of vierde scherm in huis.

Kijk óveral. Live of later. On- en offline.

Op de zolder in je eigen huis. Of op de camping ergens in de Europese Unie. Waar je bent maakt niet uit. Je kijkt live tv met Ziggo GO. Of later, via Ziggo Replay. En ook je Movies & Series kijk je allemaal. Geen wifi? Of vlieg je uit buiten Europa? Download je favoriete films en series voor je ergens naartoe gaat. En kijk offline. In de auto, trein of hoog in de lucht.

Voor iedereen. Altijd.

Al onze klanten met een tv-pakket krijgen Ziggo GO. Standaard, zonder extra kosten. Het enige dat je nodig hebt zijn je inloggegevens van je Mijn Ziggo account. Je kijkt de programma’s die in je abonnement zitten onderweg, of op je tweede scherm. Dat is het plezier van Ziggo GO.

Zo werkt het

Meld je aan voor tv via Ziggo GO met je Mijn Ziggo account. Download de app van Ziggo GO op je smartphone of tablet en log in. Gelukt? Je kijkt direct tv. Live. Terugkijken? Of zin in iets anders: check de tv-gids in de app. Zo heb je alles bij de hand. Tv-kijken op je laptop kan natuurlijk ook: zet ziggogo.tv in je browser en daar ga je. Voortaan kijk je tv gewoon waar je bent, overal binnen de Europese Unie.

Naast een handige tv-gids, live tv, terugkijken via Ziggo Replay en kijken naar het aanbod in Movies & Series (XL) kan je nog meer met Ziggo GO:

– Maak je favoriete zenderlijst aan en bepaal zelf de volgorde.
– Stel een herinnering in en mis je favoriete programma nooit meer.
– Maak je eigen speellijst aan met je favoriete programma’s, films en series.
– Heb je een Ziggo Mediabox XL? Dan kan je met Ziggo GO ook je opnames op afstand inplannen of je smartphone of tablet als virtuele afstandsbediening gebruiken.

Let op: tv-kijken via 3G of 4G kost veel MB’s uit je mobiele databundel. Je mobiele aanbieder kan extra kosten berekenen als je door je databundel heen bent. Kijk daarom bij voorkeur via wifi of WifiSpots. Dat kost je niets extra.

MINIMALE VEREISTEN & VOORWAARDEN

– een tablet of smartphone met minimaal Android 5.1 of hoger
– de Ziggo GO app ondersteunt geen rooted Android apparaten
– de app vereist dat je de juiste tijd heeft ingesteld op uw apparaat omdat anders het streamen van video niet werkt.
– Om te streamen met Chromecast moet je minimaal Android 5.1 of hoger op je smartphones of tablet hebben staan.

Let op: Gebruik altijd de laatste versie van de Ziggo GO app.
Turn any screen into your TV. Where and when you want.

Side by side on the couch, on the train on the way to work or on a terrace in France: with Ziggo GO you can turn every screen into a TV. From your smartphone or tablet: your TV travels with you. You watch live TV where and when you want. Or later, with Ziggo Replay. And with a lot of films and series from your Movies & Series (XL) package.

At home on any screen

Ziggo GO feels at home everywhere. Download the app on your smartphone or tablet. Or stream to your TV via Chromecast. In short: look what you want, where you want. Handy, as a second, third or fourth screen in the house.

Look everywhere. Live or later. Online and offline.

In the attic in your own house. Or at the campsite somewhere in the European Union. Where you are doesn’t matter. You watch live TV with Ziggo GO. Or later, via Ziggo Replay. And you all watch your Movies & Series. No WiFi? Or are you flying from outside Europe? Download your favorite movies and series before you go anywhere. And watch offline. In the car, train or high in the sky.

For everyone. Always.

All our customers with a TV package receive Ziggo GO. Standard, at no extra cost. All you need is your login details for your My Ziggo account. You watch the programs included in your subscription on the go, or on your second screen. That is the pleasure of Ziggo GO.

That is how it works

Sign up for TV via Ziggo GO with your My Ziggo account. Download the Ziggo GO app on your smartphone or tablet and log in. Success? You watch TV directly. Live. Looking back? Or fancy something different: check the TV guide in the app. That way you have everything at hand. You can also watch TV on your laptop: put ziggogo.tv in your browser and off you go. From now on, you can watch TV wherever you are, anywhere in the European Union.

In addition to a handy TV guide, live TV, looking back via Ziggo Replay and watching the offer in Movies & Series (XL), you can do even more with Ziggo GO:

– Create your favorite channel list and determine the order yourself.
– Set a reminder and never miss your favorite show.
– Create your own playlist with your favorite programs, films and series.
– Do you have a Ziggo Mediabox XL? Then with Ziggo GO you can also schedule your recordings remotely or use your smartphone or tablet as a virtual remote control.

Note: watching TV via 3G or 4G costs a lot of MBs from your mobile data bundle. Your mobile provider may charge additional costs when you have used up your data bundle. Therefore, look preferably via WiFi or WifiSpots. That will cost you nothing extra.

MINIMUM REQUIREMENTS & CONDITIONS

– a tablet or smartphone with at least Android 5.1 or higher
– the Ziggo GO app does not support rooted Android devices
– the app requires that you have set the correct time on your device otherwise video streaming will not work.
– To stream with Chromecast you must have at least Android 5.1 or higher on your smartphones or tablet.

Note: Always use the latest version of the Ziggo GO app.
* Diverse bugfixes en prestatieverbetering. Bedankt voor jullie feedback!

Information:

 • Update Date: 2020-11
 • Signatures: MD5, SHA-1, SHA-256 signatures
 • Supported DPIs: nodpi
 • APK Version: latest version added
 • Downlaoded Size: 47.59 MB (53214 bytes)
 • Android Requirement:
  Min: 4.2 and up (Jelly Bean MR2, API 18)
  Target: Android 9.0 (Pie, API 28)

Ziggo GO 4.31.0 Prod (4.31.16.079) APK (MOD, Unlimited Money) For Android Download

How to install Apk Mod file

 1. Install downloaded (com.lgi.ziggotv) APK file
 2. Extract folder
 3. Start app and enjoy

Whats’ New:

 1. All previous Bug of Ziggo GO Fixed
 2. Upload New Version
 3. Virus Remove
 4. Ziggo GO Unlimited Money Added

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *